pan w pomarańczowej kamizelce

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywa się wszelkie czynności geodezyjne wykonywane przy realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych. Polega na przeprowadzeniu czynności geodezyjnych i opracowań geodezyjno-kartograficznych niemal na każdym etapie prowadzenia inwestycji budowlanej.

Powinny nią być objęte:

 • obiekty drogowe
 • mosty
 • lotniska i porty morskie i rzeczne
 • obiekty handlowe i biurowe
 • obiekty mieszkalne
 • obiekty sportowe i rekreacyjne
 • wszelkie uzbrojenie podziemne

Oferujemy pełen zakres usług geodezyjnych. Obsługujemy wszystkie etapy inwestycji. Służymy pomocą w kompletowaniu dokumentacji geodezyjnej od A do Z. Dopełniamy niezbędnych formalności urzędowych i sporządzamy dokumentację, która umożliwia uzyskanie pozwoleń koniecznych do realizowania poszczególnych etapów budowy, zgodnie z warunkami prawa.

 

Zakres czynności w ramach obsługi geodezyjnej

W zakres czynności w ramach obsługi geodezyjnej wchodzi m.in.:

 • opracowanie map do celów projektowych
 • wytyczenie obiektów budowlanych w terenie
 • wykonywanie podziałów działek oraz wznowienia i ustalenia znaków granicznych
 • inwentaryzacja powykonawcza budynków oraz sieci uzbrojenia terenu
 • numeryczne opracowanie dokumentacji projektowej
 • zakładanie osnowy geodezyjnej
 • badania kontrolne konstrukcji w czasie realizacji obiektu
 • pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych wraz z ich interpretacją
 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

żółty niwelator z dotykowym wyświetlaczem