drewniany budynek

Tyczenia obiektów budowlanych

Tyczenia obiektów budowlanych to czynność polegająca na wyznaczeniu oraz trwałym oznaczeniu w terenie elementów niezbędnych do realizacji projektu obiektu budowlanego.
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, czyli przestrzennemu usytuowaniu ich zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Tyczenie budynku lub innego obiektu odbywa się w odniesieniu do państwowego układu współrzędnych płaskich i układu wysokościowego, punktów granicznych działki, istniejących zabudowań lub innych trwałych obiektów znajdujących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Tyczenie obiektu budowlanego w terenie rozpoczyna proces budowlany, co potwierdza wpis dokonywany przez geodetę w dzienniku budowy. Czynności geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu budowlanego zawiera dokumentacja sporządzona w formie szkiców tyczenia.

 

Jakie czynności wykonuje geodeta w trakcie tyczenia?

Geodeta w nawiązaniu do punktów osnowy geodezyjnej precyzyjnie określa położenie obiektu budowlanego poprzez wyznaczenie:

  • głównych osi obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych – dotyczy obiektów liniowych takich jak sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne,
  • osi konstrukcyjnych ścian nośnych budynków – najczęściej stosowana metoda przy wytyczeniu budynków z wykorzystaniem ław ciesielskich,
  • charakterystycznych punktów projektowanego obiektu – np. podczas realizacji inwestycji drogowej,
  • stałych punktów wysokościowych - reperów.

tyczenia budynku z wykorzystaniem ław ciesielskich